*
Käännöspalvelut

Auktoirisoidut kääntäjät jotka ovat alansa asiantuntijoita.

*
Tulkkauspalvelut

Lyömätön verkosto tieteellisiä ja teknisiä kääntäjiä tarjoavat molempia konsekutiivitulkkausta ja simultaanitulkkausta.

*
Auktorisointipalvelut

Me auktorisoimme ja sertifioimme pyynnöstäsi jokaisen dokumentin.

 
Poikkeuksellinen palvelun laatu
*

Kääntäjän täytyy kääntää ja oikolukea työnsä kunnioittaen tämänhetkistä terminologiaa. Hän saattaa tehdä listan kysymyksistä koskien alkuperäistä tekstiä ja lisää ja laajentaa sanavarastoa. Oikolukijamme ovat vastuussa että käännetty teksti vastaa alkuperäistä ja että terminologiaa on kunnioitettu. Heidän tulee löytää vastaus myös kaikkiin vastaamattomiin kysymyksiin, tarkastamaan epäjohdonmukaisuudet tyylissä, varmistamaan että kirjoitusasu ja lauseoppi ovat virheettömiä ja lopulta oikolukea koko dokumentti.

 

Jokainen työ käy läpi yhteensä kuusi vaihetta:
1. Terminologian ymmärtäminen
2. Kääntäminen (käyttäen olemassaolevia sanastoja ja mahdollisia referenssi kirjoja ja dokumentteja)
3. Asiakkaan hyväksymän sanaston luominen (mahdollista päivittää kännösprosessin aikana)
4. Oikoluenta kääntäjillä virheettömyydestä
5. Oikolukijan tarkastaminen lopullista hyväkysntää varten (yhdenmukainen ja yhtenäinen terminologia, tekstin laaduna ja tyylin harmonisointi yms.)
6. Lopullinen tarkastus ja sivun asettelu.

 

 

 

*
 

Projektipäälikömme valvoo jokaisen asiakkaan pyyntöjä sekä on yhteydessä asiakkaaseen ja kääntäjään. Yksi hänen tarkeimpiä tehtäviä on varmistaa että jokainen projekti valmistuu ajallaan, jos ei odotettua aikaisemmin.