ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

*
Μετάφραση

Πιστοποιημένοι μεταφραστές που είναι ειδικοί στους τομείς τους. Καταρτισμένες, γρήγορες και αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες.

 
*
Διερμηνεία

Το καλύτερο δίκτυο επιστημονικών και τεχνικών διερμηνέων που παρέχουν τόσο διαδοχικές όσο και ταυτόχρονες υπηρεσίες διερμηνείας.

 
*
Επικυρώσεις Αντιγράφων

Επικυρώνουμε και πιστοποιήμουμε οποιοδήποτε έγγραφο για εσάς κατόπιν αιτήσεως. Οι συμβολαιογραφικές εγκρίσεις για χρήση στις ΗΠΑ, στον Καναδά, ή στην Αυστραλία μπορούν να αναπτυχθούν από την ομάδα μας κατόπιν παραγγελίας.

 
 

Παρακαλώ επιλέξτε από τα ακόλουθα:

*