DỊCH VỤ

*
Dịch thuật

Các dịch giả công chứng viên của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Đảm bảo cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng, nhanh chóng và đáng tin cậy.

 
*
Thông dịch

Mạng lưới vượt trội của chúng tôi bao gồm các thông dịch viên khoa học và kỹ thuật cung cấp các dịch vụ thông dịch song song và dịch đuổi.

 
*
Công chứng

Chúng tôi công chứng và chứng thực bất kỳ văn bản theo yêu cầu của Quý khách hàng. Đội ngũ của chúng tôi theo yêu cầu sẽ tiến hành các chấp thuận công chứng sử dụng tại các quốc gia Hoa Kỳ, Canada hay Úc.

 
 

Vui lòng chọn lựa các mục sau:

*