TUYỂN DỤNG

Với đội ngũ khách hàng của chúng tôi tiếp tục mở rộng, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các chuyên gia là các dịch giả nhiệt tình với năng lực cao. Từng dự án dịch thuật đều yêu cầu đội ngũ các dịch giả hiệu quả và chăm chỉ nhằm cung cấp sản phẩm dịch có chất lượng cao.

Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:
1. Năm(5) năm kinh nghiệm dịch thuật chuyên nghiệp
2. Là người bản ngữ của ngôn ngữ mục tiêu

Nếu bạn muốn gia nhập mạng lưới của chúng tôi, vui lòng gửi bản mô tả bản thân  hoặc công ty ngắn gọn cho chúng tôi: https://trsglobe.com/images/icon2.gif wanted@trsglobe.com. Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số +886 2 2723 2233 hoặc gửi fax đến +886 2 2729 3591. Hãy liên lạc với chúng tôi!