KALİTE KONTROLÜ

Mevcut olan terminolojiye saygı duyarak, çevirmenlerimizin kendi işlerini tercüme edip kendileri control etmelidirler. O (Bay veya Bayan) çevirmen, muhtemelen orjinal metni ile ilgili soruların bir listesini hazırlıyabilir ve sözlük veritabanını zenginleştirmek amacıyla ekleyebilir.

Bizim düzelticilerimiz çevirilen metnin orjinal metne uygun olduğunu ve terminolojiye saygı duyduğunu kontrol ederler. Ayrıca, herhangi bir cevapsız sorulara yanıt bulmaya çalışırlar, sitil farklılığını, yazım ve sözdizimi doğuru olduğunu ve nihayet tüm belgeyi düzeltip kontrol ederler.

Bizim proje yöneticimiz, her müşterinin genel isteğini incelemek ve müşteri çevirmen arasındaki ilişkiyi kurmaktan sorumludur. Onun en önemli görevlerinden biri, her projenin zamanında tamamlandığından emin olmaktır.

Yürütülen her iş parçası altı aşamada control edilmektedir:
1. Terminolojiyi anlamak.
2. Tercüme’yi (Varolan sözlüklerle ve mühtemelen referans kitapları ve belgeleri kullanarak) yapmak.
3. Müşteri tarafından onaylanmış bir sözlük (çeviri süreci sırasında mümkün olan bir güncelleme ile)
4. Doğruluğu için çevirmenler tarafından düzeltilmesi
5. Son onaydan önce, düzelticiler tarafından kontrol edilmeli (terminoloji ile uygun olup olmadığını, metnin uygunluğunu ve sitilin kalitesi gibi …)
6. Son kontrol süreci ve sayfa düzeni.