บริการแปล

ข้อมูลลูกค้า*  โปรดระบุ
บริษัท/ชื่อ:ตำแหน่งงาน*:
อีเมล*:ที่อยู่* :
โทรศัพท์*:โทรสาร:
โทรศัพท์มือถือ:  
ภาษาที่ใช้ในเอกสารต้นฉบับ:
ภาษาที่ต้องการแปล:
ประเภทของเอกสารต้นฉบับ:
จำนวนไฟล์:
รูปแบบไฟล์ต้นฉบับ:
วันกำหนดส่ง:
อภิธานศัพท์หรือเอกสารอ้างอิง  
วิธีการส่งคืน               
คำแนะนำเพิ่มเติม:

*

รหัส*: