Översättningstjänster

*
Vi erbjuder kvalificerade översättare som har omfattande kunskaper av översättningstjänster for att möta de unika kraven för varje arbetsuppgift. Alla våra översättningar redigeras och går igenom vår Kvalitetskontroll process.

 

Om Ni behöver en översättning till eller från kinesiska, engelska, japanska, koreanska, franska, tyska, spanska, ryska eller många andra språk, ni kan vara säker på att ni får ett arbete av hög kvalitet.
 
*

 

Vårt nätverk av hundratals fackmän innebär att vi kan ordna arbetsgrupper som omfattar infödda talare av ert målspråk som har både relevanta ämnesområden erfarenhet och erfarenhetet att uppfylla era begärda tidsfrister.

 

Vi också erbjuder multimedia översättningstjänster, inklusive ljud- och text anpassningar och skript översättningar för utbildning, marknadsföring, utbildning eller kommersiell användning.