TJÄNSTER

*
Översättningstjänster

Auktoriserade översättare som är experter på sina fält. Kvalificerade, snabba och tillförlitliga översättningstjänster.

 
*
Tolkning

Oöverträffat nätverk av vetenskapliga och tekniska tolkar som erbjuder både konsekutiv och simultantolkning.

 
*
Legalisering

Vi legaliserar och certifierar alla era dokument på begäran. Notarie godkännanden som används i Förenta staterna, Kanada eller Australien kan utvecklas av vår arbetsgrupp på efterfrågan.

 
 

Vänligen välj från följande:

*