KVALITETSKONTROLL

Översättaren måste översätta och korrekturläsa hans eller hennes arbete i enlighet med den aktuella terminologin. Han eller hon kommer att eventuellt utarbeta en lista av frågor om den ursprungliga texten och komplettera och berika ordlista-databasen.

Vår korrekturläsare är ansvariga för att kontrollera att den översatta texten överensstämmer med originalet och att terminologin användas. De måste också skaffa svar på alla obesvarade frågor, kontrollera om det finns avvikelser i stilen, kontrollera att stavningen och syntaxen är felfria och slutligen korrekturläsa hela dokumentet.

Våra projektledare ansvarar för den övergripande övervakningen av varje klientbegäran och samverkar med kunden och översättaren. En av hennes viktigaste uppgifter är att se till att varje projekt slutförs i tid, om inte tidigare än väntat.

Varje arbetsuppgift utförs och kontrolleras i sex steg:
1. Förståelse av terminologin
2. Översättning (genom att använda befintliga ordlistor och eventuella referensböcker och dokument)
3. skapandet av en ordlista som godkänts av kunden (med eventuell uppdatering under översättningsprocessen)
4. Korrekturläsning av översättare för noggrannhet
5. Korrekturläsning före slutligt godkännande (terminologi enhetlighet och konsekvens, text harmonisering och stil kvalitet...)
6. Slutlig kontroll och sidlayout.