NADZOR KVALITETE

Prevajalec ali prevajalka je dolžan/a prevesti in pregledati svoje delo, ob upoštevanju odgovarjajoče terminologije. Lahko preprosto sestavi seznam vprašanj glede izvornega besedila in dopolni ali obogati podatkovno bazo besednjaka.

Naši lektorji so odgovorni za preverjanje, ali je prevedeno besedilo skladno z izovrnim ter, da je terminologija ustrezno upoštevana. Poiskati morajo tudi odgovore na vsakršna neodgovorjena vprašanja, preveriti nepravilnosti v stilu, se prepričati, da sta črkovanje in sintaksa brezhibna, ter končno lektorirati celotni dokument.

Naš vodja projekta je odgovoren za splošni nadzor nad posebnimi zahtevami vsake stranke, ter je stalno v stiku tako s prevajalcem, kot s stranko. Ena njenih najpomembnejših nalog je zagotoviti, da je vsak projekt izveden pravočasno, če ne še prej, kot je bilo pričakovano.

Vsak del je izveden in preverjen v šestih stopnjah:
1. Razumevanje terminologije
2. Prevod (ob uporabi obstoječih besednjakov, ter po možnosti referenc v obliki knjig in dokumentov)
3. Sestavljanje besednjaka, ki ga potrdi stranka (z možnim ažuriranjem med postopkom prevajanja)
4. Preverjanje točnosti prevoda s strani prevajalcev
5. Pred končnim sprejetjem prevoda ga lektor pregleda (konsistenca in doslednost terminologije, usklajevanje besedila in kvaliteta stila...)
6. Zaključni postopek preverjanja in izpostava strani.