*
Prevod

Uradno priznani prevajalci, ki so strokovnjaki na svojem področju.

*
Tolmačenje

Izvrstna mreža tolmačev na področju znanosti in tehnologije, ki izvajajo storitve tako konsekutivnega, kot simultanega tolmačenja.

*
Overjanje pri notarju

Po naročilu opravljamo overjanje dokumentov pri notarju in certifikacijo dokumetnov.

 
Hitre in zanesljive prevajalske storitve
*

Prevajalec ali prevajalka je dolžan/a prevesti in pregledati svoje delo, ob upoštevanju odgovarjajoče terminologije. Lahko preprosto sestavi seznam vprašanj glede izvornega besedila in dopolni ali obogati podatkovno bazo besednjaka.

 

Vsak del je izveden in preverjen v šestih stopnjah:
1. Razumevanje terminologije
2. Prevod (ob uporabi obstoječih besednjakov, ter po možnosti referenc v obliki knjig in dokumentov)
3. Sestavljanje besednjaka, ki ga potrdi stranka (z možnim ažuriranjem med postopkom prevajanja)
4. Preverjanje točnosti prevoda s strani prevajalcev
5. Pred končnim sprejetjem prevoda ga lektor pregleda (konsistenca in doslednost terminologije, usklajevanje besedila in kvaliteta stila...)
6. Zaključni postopek preverjanja in izpostava strani.

 

 

 

*
 

Naši lektorji so odgovorni za preverjanje, ali je prevedeno besedilo skladno z izovrnim ter, da je terminologija ustrezno upoštevana. Poiskati morajo tudi odgovore na vsakršna neodgovorjena vprašanja, preveriti nepravilnosti v stilu, se prepričati, da sta črkovanje in sintaksa brezhibna, ter končno lektorirati celotni dokument.

 

Naš vodja projekta je odgovoren za splošni nadzor nad posebnimi zahtevami vsake stranke, ter je stalno v stiku tako s prevajalcem, kot s stranko. Ena njenih najpomembnejših nalog je zagotoviti, da je vsak projekt izveden pravočasno, če ne še prej, kot je bilo pričakovano.