O NAS

Na današnjem tržišču največjo oviro mednarodnemu sodelovanju in globalozaciji predstavlja jezik. Transglobe International Service je prevajalsko podjetje, ki strankam pomaga pri premagovanju težav s komunikacijo in razumevanjem. Zavzemamo se za izredno kvaliteto storitev ob kompetentnih cenah za stranke.
*

Naši prevajalci so nosillci naprednih stopenj izobrazbe, vključno z doktorskimi in magistrskimi nazivi iz različnih poslovnih in tehnoloških področij, kot so denarno gospodarstvo, informacijska tehnologija, biotehnologija, elektronika, farmacevtika, itd. . Za vsako področje izberemo nabolj kvalificirane in najsodobnejše strokovnjake, ki so najbolje usposobljeni za doseganje vaših želenih standardov in bodo vašemu podjetju prinesli gotov uspeh.

 
*

Učinkovito koordinacijo projekta in interno zagotavljanje kvalitete smatramo osnovna elementa prevajalskih storitev, ki jih zagotavljamo. Naš vodja projekta skrbi za dosledno upoštevanje razporedov, ter se poveže s prevajalci in strankami. Dejanska storitev prevoda je rezultat brezhibnega sodelovanja med prevajalcem, vodjo projekta in lektorjem. Za vsa besedila, ne glede na dolžino, bomo poskrbeli z enako mero strokovne veščine in pazljivo pozornostjo do podrobnosti.