CONTROLUL CALITĂȚII

Traducătorul trebuie să traducă și să facă revizia lucrării sale, respectând în același timp terminologia actuală. El sau ea poate întocmi o listă de întrebări cu privire la textul original și va completa și îmbogăți baza de date a glosarelor.

Revizorii noștri sunt responsabili cu verificarea conformității textului tradus cu textul original și respectării terminologiei. De asemenea, ei trebuie să găsească răspunsuri la întrebările fără răspuns, să verifice discrepanțele de stil, să asigure să ortografia și stilul sunt impecabile iar la final trebuie să revizuiască întregul document.

Managerul nostru de proiect este responsabil cu monitorizarea generală a fiecărei cereri a clientului și intermediază legătura cu clientul și traducătorul. Una dintre cele mai importante sarcini este asigurarea finalizării la timp a fiecărui proiect, dacă nu cumva acesta este finalizat mai devreme decât era de așteptat.

Fiecare lucrare este realizată și verificată în șase etape:
1. Înțelegerea terminologiei
2. Traducere (utilizarea glosarelor, referințelor și documentelor disponibile)
3. Crearea unor glosare aprobate de client (cu posibilitatea actualizării pe durata procesului de traducere)
4. Revizie pentru o mai bună acuratețe
5. Verificarea reviziei înainte de livrarea finală (consistența și coerența terminologiei, armonizarea textului și calității stilului...)
6. Procesul de verificare finală și aranjarea în pagină.