KONTROLA JAKOŚCI

Tłumacz jest zobowiązany do przetłumaczenia i korekty swojej pracy również pod kątem aktualnie obowiązującej terminologii. On lub ona zredaguje następnie listę pytań dotyczących tekstu źródłowego, co wzbogaci bazę danych z glosariuszami.

Nasi korektorzy są odpowiedzialni za sprawdzenie zgodności tłumaczonego tekstu z oryginałem oraz upewnienie się, że zachowana zostanie właściwa terminologia. Muszą również znaleźć odpowiedzi na pytania powstające w trakcie procesu tłumaczeniowego, sprawdzić tekst pod kątem rozbieżności stylistycznych, upewnić się że pisownia i składnia są bez zarzutu a na końcu ponownie przeczytać dokument w całości pod kątem potencjalnych błędów.

Nasz menedżer projektów jest odpowiedzialny za całościowy nadzór nad każdym zleceniem klienta i spełnia rolę medium między klientem a tłumaczem. Jednym z najważniejszych zadań jest upewnienie się że każdy projekt zostanie zakończony na czas, jeśli nie wcześniej niż przewidziano.

Każde zlecenie jest przeprowadzane i korygowane w sześciu etapach:
1. Zrozumienie terminologii
2. Tłumaczenie (z wykorzystaniem istniejących glosariuszy a także ewentualnie materiałów referencyjnych i dokumentów)
3. Stworzenie glosariusza zaaprobowanego przez klienta (z możliwością aktualizacji w trakcie procesu tłumaczeniowego)
4. Korekta pod kątem dokładności wykonana przez tłumacza
5. Sprawdzenie przez korektora przed ostateczną akceptacją (spójności i konsystencji terminologicznej, współbrzmienia obu tekstów i jakości stylistycznej...)