Notariële bekrachtiging

*

Wij zorgen op verzoek voor notariële bekrachtiging en certificering van elk document. Notariële goedkeuringen voor gebruik in de VS, Canada en Australië kunnen op verzoek door ons team ontwikkeld worden.

 
*

Documenten waarmee wij kunnen helpen notarieel bekrachtigd te krijgen omvatten samenlevingscontracten, geboorte- en huwelijksakten, alleenstaande verklaringen, scheidingsovereenkomsten, akten van overdracht, ontslagdocumenten, belastingdocumenten, vergunningen, lidmaatschapbewijzen, strafbladen (politie), diploma’s, studentenidentificatiebewijzen, boekhouddocumenten, schoolrapporten enz.

 
*

Wij hebben een consistent uitvoering van vertaling tot notariële bekrachtiging bij regionale rechtbanken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, instituten, ambassades en kantoren uit diverse landen in Taiwan. Met onze hulp kunt u zowel tijd alsook moeite besparen.