KALITEITSCONTROLE

TDe vertaler dient zijn eigen werk te vertalen en te proeflezen, rekening houdend met de actuele terminologie. Hij of zij kan mogelijk een vragenlijst opstellen over de originele tekst en zal de lijst van begrippen en gegevens uitbreiden.

Onze proeflezers zijn er verantwoordelijk voor dat de vertaalde tekst in overeenstemming is met het origineel en dat de terminologie in acht is genomen. Zij moeten bovendien antwoorden vinden op onbeantwoorde vragen, controleren op discrepanties in stijl, er zorg voor dragen dat de spelling en syntaxis onberispelijk zijn en ten slotte het gehele document proeflezen.

Onze projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene zorg voor het verzoek van de cliënt en onderhoudt het contact met de klant en de vertaler. Één van haar belangrijkste taken is het om zeker te stellen dat elk project op tijd afgerond is, zo niet eerder dan verwacht.

Elk werkstuk wordt uitgevoerd en gecontroleerd in zes fasen:
1. Het begrijpen van de terminologie
2. Vertalen (met gebruik van bestaande begrippen en mogelijke referenties in boeken en documenten)
3. Het creëren van een begrippenlijst die goedgekeurd is door de cliënt (met eventueel up-to-date brengen tijdens het vertaalproces)
4. Proeflezen door vertalers op nauwkeurigheid
5. Controleren door de proeflezer voorafgaand aan de uiteindelijke goedkeuring (consistentie en samenhang van de terminologie, harmonisatie van de tekst en de kwaliteit van de stijl…)
6. Uiteindelijke controle en paginaopmaak