Notari

*

Kami memperakui dan mengesahkan mana-mana dokumen untuk anda atas permintaan. Kelulusan notari untuk kegunaan di AS, Kanada dan Australia boleh dilaksanakan oleh pasukan kami mengikut permintaan.

 
*

Dokumen yang kami boleh bantu untuk mengesahkannya merangkumi pendaftaran isi rumah, sijil kelahiran dan perkahwinan, sijil status bujang, perjanjian perceraian, surat pelantikan, surat peletakan jawatan, laporan cukai, lesen, sijil keahlian, laporan polis, diploma, surat pengenalan pelajar, surat baki akaun, laporan sekolah dan sebagainya.

 
*

Kami memiliki operasi konsisten daripada terjemahan hingga notari di mahkamah daerah, Kementerian Luar Negara, institusi, kedutaan dan pelbagai pejabat di Taiwan. Anda boleh menjimatkan masa dan kesulitan dengan bantuan kami.