KOKYBĖS VALDYMAS

Versdamas tekstą ir redaguodamas savo vertimą vertėjas privalo paisyti tinkamos terminijos. Vertėjas gali sudaryti klausimų apie originalų tekstą sąrašą ir papildyti bei praturtinti terminų duomenų bazę.

Mūsų redaktoriai rūpinasi tuo, kad išverstas tekstas atitiktų originalą ir kad būtų paisoma terminijos. Jie privalo atsakyti į neatsakytus klausimus, pasirūpinti, kad neliktų stiliaus nevienodumo, rašybos ir sintaksės klaidų, ir suredaguoti visą dokumentą.

Projektų vadovas privalo pasirūpinti visais kliento prašymais ir palaiko ryšius su klientu ir vertėju. Vienas iš svarbiausių dalykų yra būtinybė pasirūpinti, kad projektas būtų užbaigtas laiku, o jeigu įmanoma, ir anksčiau negu buvo prašyta.

Kiekvienas darbas vykdomas ir tikrinamas šešiais etapais:
1. Terminijos supratimas.
2. Vertimas (naudojantis turimais terminų žodynais, informaciniais leidiniais, dokumentais)
3. Terminų žodyno, kurį turi patvirtinti klientas, sudarymas (šis žodynas gali būti tobulinamas dar vertimo metu)
4. Teksto redagavimas, kurį atlieka pats vertėjas, siekiant užtikrinti vertimo tikslumą
5. Redaktoriaus atliekamas vertimo tikrinimas prieš galutinį vertimo patvirtinimą (terminijos nuoseklumas ir vienodumas, teksto derinimas, stiliaus kokybė ir t. t.).
6. Galutinis tikrinimas ir maketavimas.