*
Fordítás

Közjegyző által hitelesített fordítók, akik a saját területükön szakértőknek számítanak.

*
Tolmácsolás

Tudományos és műszaki tolmácsok páratlan hálózata, legyen szó akár konszekutív, vagy akár szinkrontolmácsolásról.

*
Hitelesítés

Kérésére bármilyen dokumentum hitelesítését és tanúsítását elvégezzük.

 
Gyors és megbízható fordítási szolgáltatások
*

A fordítónak az adott terminológia szem előtt tartása mellett le kell fordítania és lektorálnia kell az adott szöveget. Esetleg készít egy listát az eredeti szöveget érintő kérdéseiről, amely a szószedet adatbázisunkat fogja gazdagítani.

 

Minden egyes fordítás hat szintből álló folyamaton megy keresztül:
1. A terminológia elsajátítása
2. Fordítás (már meglévő szószedetek, és lehetőleg rendelkezésre álló referencia anyagok használatával)
3. Az ügyfél által jóváhagyott szószedetek létrehozása (a fordítás folyamán lehetőleg annak frissítése)
4. A pontosság érdekében a fordítás fordító által történő lektorálása
5. A fordítás végső elfogadását megelőző, lektor által történő ellenőrzése (a terminológia következetessége és koherenciája, szövegharmonizáció, stílusbeli minőség…
6. Végső ellenőrzési folyamat és oldalelrendezés

 

 

 

*
 

Lektoraink feladata annak vizsgálata, hogy az adott fordítás megfelel-e az eredeti szövegnek, illetve hogy az a terminológia alkalmazásával készült-e. Továbbá az ő hatáskörükbe tartozik bármilyen megválaszolatlan kérdés megoldása, a stílusbeli eltérések és a helyesírás ellenőrzése, a kifogástalan mondattan biztosítása, valamint legvégül a dokumentum egészének lektorálása.

 

A projektmenedzser felelős az egyes ügyfelek kéréseinek nyilvántartásáért, valamint az ügyféllel és a fordítóval történő kapcsolattartásért. Egyik legfontosabb feladata annak biztosítása, hogy minden egyes projekt időben, esetleg idő előtt elkészüljön.