ભાષાંતર

*
અમે દરેકની અલગ-અલગ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ભાષાંતર સેવાઓની વ્યાપક જાણકારી ધરાવતા લાયકાતપાત્ર ભાષાંતરકારો પૂરા પાડીએ છીએ. અમારા તમામ ભાષાંતરનું સંપાદન થાય છે અને તેને ગુણવત્તા નિયંત્રણમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે.

 

તમારે ચાઈનીઝ, અંગ્રેજી, જાપાનીઝ, કોરિયન, ફ્રેંચ, જર્મન, રશિયન અથવા ઘણી અન્ય ભાષાઓમાંથી અથવા તેમાં ભાષાંતરની જરૂર હોય તો તમે એ ખાતરી રાખશો કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું કામ તમને સારી કિંમતમાં મળશે.
 
*

 

અમારા અસંખ્ય વ્યાવસાયિકોના નેટવર્કનો અર્થ થાય છે કે અમે ટીમ ગોઠવી શકીએ છીએ જેમાં તમારી લક્ષ્ય ભાષાના દેશી જાણકારો હોય છે જેને તમારી વિનંતી કરાયેલ સમયમર્યાદાને પહોંચી વળવાનો સંબંધિત વિષયનો અનુભવ હોય છે.

 

અમે તાલીમ, માર્કેટિંગ, શૈક્ષણિક અને વાણિજ્યિક હેતુઓ માટે ઓડિયો અને વિડીઓ લખાણના અનુકૂલન(એડપ્ટેશન) અને સ્ક્રીપ્ટ ભાષાંતર સહિતની મલ્ટી-મીડીયા ભાષાંતર સેવાઓ પણ પૂરી પાડીએ છીએ.