અમારા વિશે

આજના વેપાર વાણિજ્ય વિશ્વના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણ અને વૈશ્વીકરણમાં ભાષા એ સૌથી મોટી અડચણ છે. ટ્રાન્સગ્લોબ ટ્રાન્સલેશન કંપની એક ભાષાંતર કંપની છે જે તેના ગ્રાહકોને માહિતીના આદાન-પ્રદાનમાં તેમજ સમજણમાં મદદ કરે છે. અમે અમારા ગ્રાહકોને સ્પર્ધાત્મક ભાવની બાંયધરી આપવાની સાથે અસાધારણ ગુણવત્તાની સેવા આપવા કટિબદ્ધ છીએ.
*

અમારા ભાષાંતરકારો ધિરાણ, માહિતી પ્રોદ્યૌગિકી, બાયોટેકનોલોજી, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ વગેરે જેવા વિવિધ વેપાર અને પ્રોદ્યૌગિકીના ક્ષેત્રોમાં પી.એચ.ડી., એમ.એ. અને એમ.એસ. સહિતની એડવાન્સ પદવીઓ ધરાવે છે. તમારા કાળજીપૂર્વકના ધારાધોરણોને પહોંચી વળવા અને તમારા પ્રોજેક્ટની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા અમે દરેક ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ લાયકાતપ્રાપ્ત અને સૌથી અદ્યતન માહિતી ધરાવતા નિષ્ણાતોને પસંદ કરીએ છીએ.

 
*

અમે જે ભાષાંતર સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ તેમાં સક્ષમ પ્રોજેક્ટ સંકલન અને આંતરિક ગુણવત્તાની ખાતરીને અગત્યના તત્વો ગણીએ છીએ. અમારા પ્રોજેક્ટ મેનેજર ભાષાંતરના સમય પત્રકને વળગી રહેવાનું અને ભાષાંતરકારો અને ગ્રાહકોની સાથે સંપર્ક રાખવાનું પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. સાચી ભાષાંતર સેવા એ ભાષાંતરકાર, પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને પ્રૂફરીડર વચ્ચેના અચુક સહકારનું પરિણામ છે. લંબાઈને ધ્યાનમાં લીધા વગર તમામ લખાણ પર એકસરખી વ્યાવસાયિક કુશળતા અને વિગતવાર અતિ ચોક્કસતાથી ધ્યાન આપવામાં આવે છે.