Μετάφραση

Πληροφορίες Πελάτη*  *則為必填欄位
公司/個人名稱:聯絡人*:
E-MAIL*:地址* :
電話號碼*:傳真:
行動電話:  
Γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται στα αρχικά αρχεία:
Γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετάφραση:
Συγκκριμένος τομέας των αρχικών εγγράφων:
Αριθμός αρχείων:
Πρωτότυπη μορφή αρχείου:
Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης:
Γλωσσάρι ή υλικό αναφοράς διαθέσιμα  
Απαιτούμενη παράδοση               
Ειδικές οδηγίες:

*

驗證碼*: