ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο μεταφραστής πρέπει να μεταφράσει και να διορθώσει την εργασία του/της σεβόμενος την τρέχουσα ορολογία. Μπορεί ενδεχομένως να συντάξει ένα κατάλογο ερωτήσεων για το αρχικό κείμενο και να προσθέσει και να εμπλουτίσει τα γλωσσάρια της βάσης δεδομένων.

Οι διορθωτές μας είναι αρμόδιοι για να ελέγξουν ότι το μεταφρασμένο κείμενο είναι σύμφωνο με το αρχικό και ότι η ορολογία είναι σεβαστή. Πρέπει επίσης να βρουν απαντήσεις σε οποιεσδήποτε αναπάντητες ερωτήσεις, να ελέγξουν για τυχόν αποκλίσεις στο ύφος, να σιγουρευτούν ότι η ορθογραφία και η σύνταξη είναι άψογες και τελικά να διορθώσει ολόκληρο το έγγραφο.

Ο διευθυντής πρότζεκτ μας είναι αρμόδιος για το γενικό έλεγχο κάθε αιτήματος πελάτη και επικοινωνεί με τον πελάτη και το μεταφραστή. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του είναι να σιγουρευτεί ότι κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται εγκαίρως, εάν όχι νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Κάθε εργασία εκτελείται και ελέγχεται σε έξι στάδια:
1. Κατανόηση της ορολογίας.
2. Μετάφραση (χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα γλωσσάρια και ενδεχομένως τα βοηθητικά βιβλία και τα έγγραφα).
3. Δημιουργία ενός γλωσσαρίου που εγκρίνεται από τον πελάτη (με την πιθανή ενημέρωση κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας).
4. Διόρθωση από μεταφραστές για ακρίβεια.
5. Έλεγχος από το διορθωτή πριν από την τελική έγκριση (συνέπεια και συνοχή της ορολογίας, της εναρμόνισης του κειμένου και της ποιότητας του ύφους…).
6. Τελική διαδικασία ελέγχου και διάτξη σελίδων.