Překlady

Informace o zákazníkovi*  *則為必填欄位
公司/個人名稱:聯絡人*:
E-MAIL*:地址* :
電話號碼*:傳真:
行動電話:  
Jazyk používaný v originálních souborech::
Jazyk, do něhož se bude překládat:
Specifické obory originálních souborů:
Počet souborů:
Původní formát souboru:
Požadované datum doručení:
Dostupné glosáře nebo referenční materiály  
Požadovaný způsob doručení               
Speciální instrukce:

*

驗證碼*: