KONTROLA KVALITY

Překladatel musí překládat a korigovat svou práci s ohledem na příslušnou terminologii. Překladatel může případně vypracovat seznam otázek k původnímu textu, nebo doplňovat a obohacovat databázi slovníkového glosáře.

Naši korektoři jsou odpovědní za kontrolu konzistence přeloženého a původního textu a za respektování terminologie. Musejí být také schopni nacházet odpovědi na všechny nezodpovězené otázky, rozpory ve stylu textu, zajišťovat kontrolu pravopisu a syntaxe a nakonec také provádět kontrolu celého dokumentu.

Naše projektová manažerka je odpovědná za celkové monitorování každého požadavku klienta. Je prostředníkem mezi zákazníkem a překladatelem. Jedním z jejích nejdůležitějších úkolů je zajistit, aby byl každý projekt dokončen včas, nebo dokonce ještě dříve, než se očekává.

Každá jednotlivá práce je prováděna a kontrolována v šesti etapách:
1. Porozumění terminologii
2. Překlad (s využitím stávajících slovníků a případně také referenčních knih a dokumentů)
3. Vytvoření glosáře (slovníku) schváleného klientem (s možností aktualizace během procesu překladu)
4. Korektury překladatelů zaměřené na přesnost
5. Kontrola provedená korektorem před konečným schválením (konzistence a soudržnost terminologie, harmonizace textu a kvalita stylu...)
6. Závěrečná kontrola a rozvržení stránky